Básničky pro předškoláky a malé školáky

Básničky pro děti ve školce a na prvním stupni základní školy.

Je zbytečné se zde sáhodlouze rozepisovat o tom, jak důležitou roli hrají říkanky a básničky v rozvoji malých dětí. Rytmizovaná řeč má při učení předškolních dětí i malých školáků své nepostradatelné místo.

Tečka.

Ale kde pořád ty rýmovačky a nové básničky brát, abychom je mohli děti naučit, že? V knížkách? Jasně. A online? Kde na internetu najít básničky pro děti? Básničky a říkanky pro předškoláky a malé školáky?

Tak třeba tady, v tomto příspěvku. Pár hezkých, známých i méně známých básniček a rýmovaček. A možná trocha inspirace a oživení paměti.

Dvojtečka :-)