Koulela se ze dvora takhle velká brambora

Koulela se ze dvora takhle velká brambora
Říkanka pro předškolní děti. Básnička doprovázená pohybovou aktivitou.
Koulela se ze dvora takhle velká brambora…
⌚ 1 min. čtení

Koulela se ze dvora takhle velká brambora

Koulela se ze dvora
takhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela,
že už padá závora.

Kam koukáš, ty závoro?
Na tebe, ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

Říkanka pro děti školkou „povinné“

Koulela se ze dvora… je básnička pro malé děti („školkáče“), kterou musíte své dítě rozhodně naučit. Přednes této říkanky by totiž měl být doprovázen pohyby a gesty malého recitátora. Pohled na dítě, jak recituje a přitom „šermuje“ ručičkami, je prostě kouzelný. Mám to ověřeno :-)

Vedle textu básničky je popis toho, jak by se u konkrétního verše mělo dítě "hýbat". Musím se ale přiznat, že se mi to poměrně těžko popisuje slovy, mnohem lepší by bylo to ukázat a názorně předvést. Dobré by bylo k tomu natočit instruktážní video, snad někdy…

Pro přehlednost je nejdříve uvedena celá říkanka bez poznámek o pohybu a dále bude text doplněný s poznámkami, jak se k básničce hýbat.

Pohybová říkanka „Koulela se ze dvora…“

Text básničky s vloženými poznámkami o tom, jaký pohyb má dítě vykonávat při recitaci jednotlivých veršů.

Koulela se ze dvora
takhle velká brambora.

(Dítě krouží pažemi kruh, jakože ručičkami „obkresluje“ velkou bramboru.)

Neviděla, neslyšela,

(Dítě si zakrývá ručičkami oči a pak uši.)

že už padá závora.

(Rukou dělá pohyb, který představuje pád závory.)

Kam koukáš, ty závoro?

(Ukazuje prstíkem „tytyty“.)

Na tebe, ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,

(Ručičkami dělá pohyby jako mašinka.)

byl by z tebe bramborák.

(Tleská do dlaní, jakože ukazuje placku.)

dp | 21. 01. 2013