Auto jede, sláva, sláva!

Říkanka o autíčku.
Auto jede, sláva, sláva! Táta mává, máma mává…
⌚ méně než 1 min. čtení

Auto jede, sláva, sláva!

Auto jede, sláva, sláva!
Táta mává, máma mává.
Auto jede tú tú tú,
táto, mámo, už je tu.

dp | 08. 04. 2017