Vánoční koledy, básničky a říkanky o Vánocích

Básničky a říkanky na Vánoce.

Vánoce! Budou tady už brzy! Všude kolem znějí vánoční koledy, děti se učí básničky a písničky o Vánocích a snad napadne i sníh, aby ta vánoční atmosféra byla se vším všudy. Pokud se nějakou tu vánoční koledu, básničku, písničku nebo říkanku chcete také naučit, můžete si vybrat některý z vánočních textů, říkanku nebo koledu, a využít adventní čas a čekání na Vánoce zpíváním vánočních písniček, koled a recitováním básní o Vánocích.

Vánoce jsou nejen časem klidu a míru, dobré nálady, pohostinnosti, upevňování rodinných vazeb a časem tradic, ale také obdobím, kdy se zpívají vánoční koledy, znějí vánoční písně, pronášejí se vánoční proslovy a děti ve vánoční atmosféře odříkávají veselé i vážné vánoční říkanky a přednášejí básničky s vánoční a zimní tematikou.

Vánoční koledy jsou známé po mnoho generací, každý si na pár z nich určitě rychle vzpomene, ale vybavit si vánoční básničky a říkanky může být obtížnější. V tomto článku vám pomůžeme nějaké ty vánoční básně a vánoční říkanky oprášit, abyste si vánoční svátky zpříjemnili nějakou tou vánoční básní.