Koleda, koleda, Štěpáne

Nejznámější básnička o vánoční koledě a nešikovném Štěpánovi.
Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně…
⌚ méně než 1 min. čtení

Koleda, koleda, Štěpáne

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám, smutný, dělati,
musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

red | 10. 12. 2015