Jiří Žáček: Dětem. Nejkrásnější básničky a pohádky

Obrázek Jiří Žáček: Dětem. Nejkrásnější básničky a pohádky

Soubor nejkrásnějších textů Jiřího Žáčka.

    ⌚ 2 min.

Nakladatelství Fragment v roce 2013 vydalo soubor nejkrásnějších textů Jiřího Žáčka, které autor napsal již v roce 2003 a které doplnil o texty nové. Knihu s názvem Dětem. Nejkrásnější básničky a pohádky ilustrovala Vlasta Baránková, známá ilustrátorka dětských knížek a večerníčků.

Ve výboru Žáčkových textů najdeme básničky, uspávanky, říkadla, hádanky, rozpočitadla, jazykolamy, přísloví a pořekadla, pohádky (O slepičce Pepičce, Jak liška napálila medvídky, O koťátku, které zapomnělo mňoukat, Jak stařeček měnil, až dostal všecko zpátky, O rybáři a staré botě, O drakovi dobrotisku) i popletenou pohádku (malý čtenář má za úkol zjistit, které další pohádky jsou v té jedné konkrétní pohádce obsaženy), hraní si s ozvěnou při předčítání textů nahlas a různé tajenky, které má malý čtenář či posluchač vyřešit. Patří sem přesmyčky u slov (v řece plave velký prak – kapr), doplňování přísloví, aby byla správná (Práce kvapná břehy mele – Práce kvapná málo platná. Tichá voda břehy mele).

Uspávanka ze str. 11:

Halí belí, spinkej, synku,
sen už sedá na peřinku.
Sen má čarodějnou moc,
zavři oči, dobrou noc.

Sen ti splní každé přání,
trvá jenom do svítání.
Možná se ti také zdám,
abys nebyl ve snu sám.

Hádanka ze str. 17:

Nemotora skoro slepý,
hlína se mu na nos lepí.
Pracuje i v neděli,
razí v zemi tunely.

(Krtek)

Ježci - básnička ze str. 26:

Znáte ježky – chodí pěšky
do lesa a do polí.
Koupíme jim koloběžky,
ať je nohy nebolí.

Jazykolamy ze str. 31:

Pan kaplan u kaple sklapl paraple.

Bylo-li by libo ryby?

Jako přínosné vidím to, že malý posluchač či čtenář jednak rozvíjí svou schopnost naslouchat nebo sám číst, jednak se sám aktivně zapojuje do pasáží s úkoly a hádankami. Snaží se najít řešení, porozumět textu a sám něco vytvořit. Tuto interakci považuji při jednom z prvotních čtení knížek za velmi důležitou.

A dále vnímám jako velmi pozitivní, že se dítě hravou, zábavnou, veselou formou naučí nové věci (kdo to je tiskařský šotek, kolik má Praha věží, co je to lochneská příšera, která zvířata žijí v moři apod.).

red | 29. 03. 2014
Štítky: