Ema, Ela a malá Ála

Obrázek Ema, Ela a malá Ála

Čtení pro začínající čtenáře. Písmenka M, L, E, A a občas nějaké navíc. Pár jednoduchých slov, opakující se slabiky, učíme se číst.

Ema, Ela a malá Ála.

Ema má málo masa.

Ela láme málo.

Malá Ála mele maso.

Ema mlela málo masa.

Ela lámala málo.

Malá Ála má mé maso.

Máme málo masa.

Málem lámal i Aleš.

Ale Aleš má málo masa.

red | 17. 10. 2020
Štítky: